Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hosťovce - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Hosťovce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový stĺp z konca 18. storočia. Renovovaný bol v roku 1869. Kamenná socha Madony je ľudová práca. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 442.www.pamiatkynaslovensku.sk