Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hostovice - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hostovice, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1764 podľa projektu stavebnej kancelárie kráľovskej Komory. Stavbu obnovili a upravili v roku 1802. Pozdĺžny trojpriestorový sakrálny objekt s presbytériom, loďou a podvežím (babincom). Priestory sú zaklenuté krížovými klenbami, v podveží pruskou klenbou. Fasáda je hladká, členená segmentovo zakončenými oknami. Interiér bol pôvodne vymaľovaný, zachovali sa iba fragmenty rokokových ornamentov nástenných malieb. [1]
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom je novodobé (20. storočie). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Vedľa objektu sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 442.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 442.
Bibliografia
www.hostovice.sk
GPS
49.115702, 22.147155
49°06'56.5"N 22°08'49.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk