Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hostovice - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Lokalita
obec Hostovice, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Vojnový cintorín pravdepodobne vznikol v roku 1917. Naposledy sa na ňom pochovávalo 13. apríla 1923, kedy tu boli uložené ostatky dvoch neznámych vojakov. [1]
 

Na cintoríne našlo miesto posledného odpočinku 112 vojakov. Cintorín pozostáva zo 47 vojnových hrobov, z ktorých je 25 hrobov jednotlivých, 18 hrobov spoločných a 4 hroby sú hromadné. Známych podľa mien je 104 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámych je 8 vojakov, z ktorých je jeden ruský vojak. [2]
 

Hroby sú usporiadané v štyroch radoch a pôvodne boli označené drevenými krížmi. Tie boli neskôr nahradené plechovými hviezdami. Udržiavaný bol neprestajne, nakoľko splynul s obecným cintorínom. V súčasnosti sú hroby identifikované. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav je dobrý. Slúži svojmu účelu. V súčasnosti je cintorín v správe Obecného úradu v Hostoviciach. Cintorín je udržiavaný v rámci údržby obecného cintorína. [4]
Prístup
Vojnový cintorín v Hostoviciach sa nachádza okraji obecného cintorína. [5]
Poznámky
[1 - 5] Zaujímavosti / VOJNOVÝ CINTORÍN. www.hostovice.sk/--29-19-vojnovy-cintorin (6.9.2020)
Bibliografia
www.hostovice.sk
GPS
49.115440, 22.147277
49°06'55.6"N 22°08'50.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk