Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hozelec - Kostol sv. Martina
Iný názov
Hozolec
Lokalita
obec Hozelec, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol dvojloďový a postavený v gotickom štýle. Okolo roku 1800 vyhorel. Neskôr hrozilo jeho zrútenie, a preto bol na biskupský rozkaz zatvorený a roku 1804 zbúraný. Kamene z pozostatkov boli použité na stavbu fary v susednej obci Švábovce, časť kameňov bola uložená vo dvore farského kostola. Po výstavbe nového kostola boli tieto kamene prevezené späť na nádvorie do Hozelca pred kostol Ružencovej Panny Márie. Z pôvodného kostola sa zachoval neskorogotický oltár sv. Stanislava z roku okolo 1500. Oltár bol vyhotovený Majstrom Pavlom z Levoče. Po požiari kostola bol prenesený do Gánoviec [1], kde sa nachádza dodnes. Z pôvodného kostola v Hozelci sa ešte zachovali aj tri plastiky – Viz dolorum, sv. Štefan a sv. Imrich. Od roku 1995 sa tieto plastiky nachádzajú v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. [2]
Poznámky
[1] Spolu so sochou Madony, ktorá sa neskôr dostala do zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 443.
[2] www. hozelec.webovka.eu (20.2.2013)
GPS
49.033866, 20.347418
49°0 2' 1.92", 20°0 20' 50.70"www.pamiatkynaslovensku.sk