Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrabovčík - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrabovčík, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1812. Jednoloďový priestor s oblým presbytériom a predstavanou vežou. Fasády sú členené lizénovým orámovaním a polkruhovo ukončenými oknami. Veža je krytá multiplikovanou barokovou baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie s ikonostasom a hlavným i malým bočným oltárom, riešené v secesnom neoklasicistickom slohu, je z konca 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu. Vedľa chrámu sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 444.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 444.
Bibliografia
www.hrabovcik.sk
GPS
49.281867, 21.558415
49°16'54.7"N 21°33'30.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk