Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrabové (Bytča) - Prícestná kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bytča, okres Bytča, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka z konca 18. storočia. Renovovaná bola v roku 1909. Drobný sakrálny objekt má štvorcový pôdorys a vo vnútri malé výklenky, kryté konchou. Na priečelí je segmentovo zakončený portál s polkruhovým štítom. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 2009.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na ceste do Bytče. Hrabové je mestskou časťou Bytče.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 444.
Bibliografia
www.bytca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk