Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrabovec nad Laborcom - Kostol Ružencovej Panny Márie
Lokalita
obec Hrabovec nad Laborcom, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Modernistický kostol postavený v roku 1924. Po druhej svetovej vojne bol opravený. Išlo o jednoloďový kostol s polygonálne uzavretým presbytériom a mierne predstavanou západnou vežou. Presbytérium s mnohouholnou kupolou sa otváralo do lode, ktorá mala vysokú lomenú korýtkovú klenbu. Fasáda bola hladká, členená kamenným podstavcom. Veža s dvoma úzkymi, polkruhom zakončenými oknami mala vysoké pilastre, na ktoré dosadala strecha s laternovou vežičkou so špicatou prilbou. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri kostola spomína obraz Madony z roku 1925 (na hlavnom oltári) od O. Szolku. [2]
 

Podľa iného zdroja bol kostol bol postavený už na začiatku 20. storočia a konsekrovaný v roku 1924. Bol zasvätený Ružencovej Panne Márii, patrónke obce. [3]
 

Starý kostol so vzrastajúcim počtom obyvateľov obce nevyhovoval priestorovým potrebám, a tak sa obyvatelia rozhodli postaviť nový a väčší kostol. Stalo sa tak po revolúcii a páde železnej opony (páde komunistického režimu) na začiatku 90. rokov 20. storočia. Po zbúraní starého kostola v roku 1993 sa začala výstavba nového kostola na pôvodnom mieste v centre obce. Výstavba sa ukončila v roku 1995. Nový kostol, ktorý bol opäť zasvätený Ružencovej Panne Márii, bol slávnostne konsekrovaný pri svätej omši 11. 6. 1995 rodákom z farnosti, Mons. Bernardom Boberom. [4]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 445.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 445.
[3 - 4] http://zbudskedlhe.fara.sk/farnost/hrabovec-nad-laborcom/ (19.3.2018)
GPS
49.097468, 21.939801
49°05'50.9"N 21°56'23.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk