Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrabušice - Katolícka fara
Lokalita
obec Hrabušice, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná stavba zo 17. storočia. Zbarokizovaná bola v 18. storočí. Dvojpodlažná budova na obdĺžnikovom pôdoryse s klasicisticky upravenou hlavnou fasádou. V jej strednej osi je tympanónový rizalit. Má manzardovú strechu a v miestnostiach na poschodí sú valené klenby s krížovými hrebienkami alebo s lunetami a pruské klenby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v strede obce. Stojí vedľa Kostola sv. Vavrinca.
Fotogaléria
Hrabušice - Katolícka fara foto © Viliam Mazanec 7/2015Hrabušice - Katolícka fara foto © Viliam Mazanec 7/2015Hrabušice - Katolícka fara foto © Viliam Mazanec 7/2015Hrabušice - Katolícka fara foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 445.
Bibliografia
www.hrabusice.sk
GPS
48.976702, 20.411440
48°058'36.1"N 20°024'41.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk