Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrachovo - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrachovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1808. Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom. Loď je zaklenutá českými plackami. Fasády sú hladké. [1] Kostol nemá vežu.
 

Hlavný oltár je klasicistický, z obdobia postavenia sakrálneho objektu, jeho pozadie tvorí nástenná maľba s iluzívnou architektúrou, uprostred závesný obraz Panny Márie z konca 19. storočia. Kazateľnica je klasicistická s polygonálnym rečnišťom a baldachýnom. Kamenná krstiteľnica pochádza z roku 1830. [2]
 

Podľa iného zdroja bol kostol dokončený v roku 1769. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hrachovo - Kostol Mena Panny Márie a zvonica foto © Ladislav Luppa 9/2014Hrachovo - Kostol Mena Panny Márie foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 448.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 448.
[3] www.obechrachovo.sk (18.6.2017)
GPS
48.463039, 19.950348
48°27'46.9"N 19°57'01.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk