Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
hrad
mladšia fortifikácia – približne prelom 12. a 13. storočia. Vrcholnou dobou ich výstavby je druhá polovica 13. storočia a 14. storočie. Opevnené sídlo menšie ako hradisko, dominantnou je obranná funkcia, ale má i obytnú a administratívno-správnu funkciu. Najstaršie hrady boli kráľovské, neskôr po tatárskych vpádoch sa stavali aj šľachtické hrady.www.pamiatkynaslovensku.sk