Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gelnica
Lokalita
obec Gelnica, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Bol to pôvodne gotický kráľovský hrad z 13. storočia. [1] Jeho vznik je zatiaľ nejasný. Pravdepodobne bol vybudovaný na ochranu kráľovských regálnych práv po tatárskom vpáde do Uhorska. [2] Slúžil na ochranu mesta a banskej ťažby. V priebehu jeho fungovania ho vlastnilo niekoľko zemepanských rodín. Počas nepokojov za vlády kráľa Ladislava IV. hrad obsadili Rolandovci. V roku 1285 ich kráľovské vojsko vyhnalo. V roku 1343 sa Gelnice i hradu zmocnili Bebekovci, ale aj tých vyhnalo kráľovské vojsko. V rokoch 1447 - 1462 bolo mesto Gelnica i hrad v rukách jiskrovcov a bratríkov. V roku 1465 hrad získali Zápoľskovci. Po roku 1528 bol hrad zbúraný. Po porážke Zápoľského v roku 1531 Ferdinand I. daroval hrad Gelnica Alexovi Thurzovi. Ten ho dal opraviť a zväčšiť. [3] Hlavnú pozornosť sústredil okrem zdokonalenia obvodového opevnenia na prestavbu a dostavbu interiéru hradu. Po vymretí Thurzovcov sa vlastníkmi hradu stali Csákyovci. Potom prišlo obdobie stavovských povstaní a hrad často menil majiteľov. [4] Po požiari v roku 1685 ho už neobnovili. Zrúcaninu postupne rozoberali a materiál používali na stavby v meste, najmä na začiatku 19. storočia, keď ho využili na stavbu novej radnice. [5]
 

Zámerná demoličná činnosť nezostala bez následkov a z viacuholnej dispozície s rozsiahlou obvodovou zástavbou zostali iba fragmenty muriva obvodovej hradby s hrúbkou 1,3 m. Na severe vedľa novodobého objektu retranslačnej stanice stojí úsek muriva pravdepodobne bránovej stavby a na juh do svahu vybieha pozostatok zaujímavej budovy. K južnému koncu budovy sa pripája terénny stupeň ťahajúci sa východným svahom, ktorý môže byť pozostatkom vonkajšej fortifikácie (valu a priekopy). Podľa kresby na banskej mape z roku 1755 stála pri hradbe veľká obytná budova, a keďže išlo o najviac chránené miesto, išlo asi o hradný palác. [6]

Pamiatková ochrana
Bez zásahu pamiatkarov.
 

V 60. rokoch 20. storočia realizovali M. Badík a J. Bernáth na hrade zisťovací (sondážny) výskum. [7]

Súčasný stav a využitie
Ruina.
Prístup
Z centra mestečka vedie asfaltová cesta popri rodinných domoch až na hrad. Výstup trvá maximálne 10 minút.
Fotogaléria
Hrad Gelnica zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica - pohľad z hradu na mesto foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica - pohľad z hradu na mesto foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica - pohľad z hradu na mesto foto © Viliam Mazanec 8/2010Gelnica - pohľad na hradný kopec foto © Viliam Mazanec 8/2010Gelnica - pohľad na hradný kopec foto © Viliam Mazanec 8/2010Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 6/2016Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 6/2016Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 6/2016Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 6/2016Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 6/2016Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 6/2016Hrad Gelnica foto © Viliam Mazanec 6/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 371.
[2] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. s. 112.
[3] POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. s. 40.
[4] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 116.
[5] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. s. 119 – 120.
[6] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 120.
[7] SLIVKA, Michal – VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. s. 116.
Bibliografia
www.gelnica.sk
GPS
48.850604, 20.930616
48°0 51' 2.17", 20°0 55' 50.22"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk