Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gýmeš (Jelenec)
Iný názov
Gýmeš, Dýmeš
Lokalita
obec Jelenec, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Vznik a dejiny hradu sú úzko späté s rodom Forgáchovcov. Hrad postavili krátko po odchode Tatárov v roku 1242. V polovici 18. storočia Forgáchovci zrekonštruovali časť hradu. Snažili sa ho premeniť na rodovú kryptu. Až v polovici 19. storočia bol hrad definitívne opustený a začal pustnúť.
Pamiatková ochrana
Konzervácia ruín.
 

Jelenec – hrad Gýmeš (č. ÚZPF 1443/22) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [1]
 

Jelenec – hrad Gýmeš – predbránie, palác hradný III. (č. ÚZPF 1443/9,12) – doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [2]
 

Jelenec – hrad Gýmeš (č. ÚZPF 1443/6, 12, 13) – doplnkový architektonicko-historický výskum objektu stavby hospodárskej I., paláca hradného III. a delovej bašty - rok 2016. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [3]
 

Jelenec – hrad Gýmeš, predbránie (č. ÚZPF 1443/9) – architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [4]
 

Jelenec – hrad Gýmeš, stavba hospodárska a bašta delová (č. ÚZPF 1443) – doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2022. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [5]

Fotogaléria
Hrad Gýmeš (Jelenec) začiatok 19. storočia, pohľad z juhozápaduHrad Gýmeš (Jelenec) dobové vyobrazenie, 19. storočieHrad Gýmeš (Jelenec) kresba z konca 19. storočiaHrad Gýmeš (Jelenec) foto © Imrich Kluka 1/2006Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Imrich Kluka 1/2006Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Imrich Kluka 1/2006Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Imrich Kluka 1/2006Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Imrich Kluka 1/2006Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Imrich Kluka 1/2006Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Imrich Kluka 7/2007Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009Hrad Gýmeš (Jelenec) foto © Jana Lacková 7/2009
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
[2] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[3] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
[4 - 5] www.pamiatky.sk (11.5.2023)
Bibliografia
BÓNA, Martin: Sakrálne stavby hradu Gýmeš. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 2, s. 30 - 32.
BÓNA, Martin: Renesančné a barokové prestavby hradu Gýmeš. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 4, s. 28 - 31.
BÓNA, Martin: Hrad Gýmeš. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava: Slovenský skauting, 2011. 30 s. ISBN 978-80-89136-84-1
ŠUGÁR, Martin: Objav veduty hradu Gýmeš: Ghymes gemalt von Karl Forgách 824. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 1, s. 45 - 48.
www.jelenec.sk
GPS
48.411649, 18.222673
48°24'41.9"N 18°13'21.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk