Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrušov (Hostie)
Lokalita
obec Hostie, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Hrad postavili asi v druhej polovici 13. storočia. V čase povstania Františka Rákocziho II. ho cisárski vojaci v roku 1708 spustošili. V 70. rokoch 19. storočia bol kameň zo zrútených častí hradu použitý na stavbu cesty prechádzajúcej pod hradom.
Pamiatková ochrana
V rokoch 1928 – 1930 prebehla na hrade Hrušov jedna z ojedinelých prvých komplexných konzervácií hradných stavieb na Slovensku. Na hrade však do dnešných dní neprebehol hĺbkový archeologický a architektonický výskum. Súčasne informácie o jeho stavebných dejinách vychádzajú iba z architektonicko-historického prieskumu (Soós, Menclová, Bóna). Už v januári 1928 prišlo ministerstvo poľnohospodárstva s úmyslom upraviť zrúcaninu hradu Hrušov, pretože bola obľúbeným miestom vychádzok prezidenta T.G. Masaryka pri jeho návštevách v neďalekých Topoľčiankach. Zámerom bolo dokonca vytvoriť aj prístupovú štrkovú cestu pre prezidentov automobil. Na konzerváciu hradu sa plánovalo 500 000 Kčs, neskôr sa rozpočet krátil na 250 000 až 300 000 Kčs. Pre hrad bol osobný záujem prezidenta veľkým prínosom. Konzervačné práce sa vykonali s vysokým nasadením a s profesionálnym prístupom. Zaujímavosťou ostáva skutočnosť, že ukončenie obnovy bolo časovo zosúladené s osemdesiatinami prezidenta T.G.Masaryka. Konzervovanie hradu môžeme zo súčasného pohľadu moderného a citlivého prístupu k obnovám hodnotiť veľmi pozitívne. Bola tu snaha o čo najmenší zásah do autenticity stredovekej stavby a objavuje sa tu aj pokrokové vnímanie spôsobu ochrany pamiatky v rámci okolitej prírody (úprava lúky a zelene okolo hradu) čo je spôsobené uvedomením si toho, že hrad dotvára krajinu. O hrad prejavujú záujem nadšenci, ktorí ho chcú čiastočne opraviť.
 

Hostie – hrad Hrušov (č. ÚZPF 1539/3,7) – čiastkový architektonicko-historický výskum objektov východného a juhovýchodného paláca - rok 2012. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. M. Skalská (archívny výskum) [1]
 

Hostie – hrad Hrušov, múr hradbový I., bašta delová južná I., bašta delová juhozápadná II. (č. ÚZPF 1539/5, 6, 8) – čiastkový architektonicko-historický výskum delových bášt a hradbového múru prvého predhradia - rok 2015. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [2]
 

Hostie – hrad Hrušov, múr hradbový I., stavba obytná, nádvorie hradné II. (č. ÚZPF 1539/5, 9, 10) – architektonicko-historický výskum - rok 2016. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [3]
 

Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný hradný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [4]
 

Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [5]
 

Hostie – hrad Hrušov, múr hradbový I., palác hradný juhovýchodný IV., nádvorie hradné II., nádvorie hradné III. (č. ÚZPF 1539/5, 7, 10, 12) – doplnkový architektonicko‐historický výskum archeologicky odkývaných situácií - rok 2022. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [6]

Súčasný stav a využitie
Konzervovaná ruina.
Fotogaléria
Hrad Hrušov litografia z roku 1830Hrad Hrušov dobové vyobrazenieHrad Hrušov zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Hrad Hrušov zp © Jiří Fiedler, archív (dobová pohľadnica, 1910)Hrad Hrušov foto © Imrich Kluka 6/2005Hrad Hrušov foto © Imrich Kluka 3/2009Hrad Hrušov foto © Jana Lacková 1/2015Hrad Hrušov foto © Jana Lacková 1/2015Hrad Hrušov foto © Jana Lacková 1/2015Hrad Hrušov foto © Jana Lacková 1/2015Hrad Hrušov foto © Jana Lacková 1/2015Hrad Hrušov foto © Jana Lacková 1/2015Hrad Hrušov foto © Jana Lacková 1/2015
Poznámky
[1 - 2] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[3] www.pamiatky.sk (10.4.2018)
[4] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
[5 - 6] www.pamiatky.sk (2.5.2023)
Bibliografia
BÓNA, Martin: Hrad Hrušov. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 4, s. 5 - 7.
BÓNA, Martin: Konzervácia a prezentácia hradu Hrušov v rokoch 1928 – 1930. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 14. Bratislava: Pamiatkový úrad slovenskej republiky, 2003, s. 79 – 94. ISBN 80-89175-00-7
www.hostie.sk
GPS
48.478691, 18.425977
48°28'43.3"N 18°25'33.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk