Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kežmarok
Lokalita
obec Kežmarok, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Hrad postavili pomerne neskoro, medzi rokmi 1461 – 1465. V roku 1720 sa hrad stal majetkom mesta Kežmarok, a tým definitívne stratil svoj význam.
Pamiatková ochrana
V polovici 19. storočia sa objavili snahy o založenie múzea v Kežmarku. K definitívnej realizácii došlo až v roku 1926, kedy plénum mestského zastupiteľstva odsúhlasilo založenie múzea. Po likvidovaní továrne na výšivky adaptovala sa pre účely múzea vstupná veža a 31. mája 1931 sa zbierky múzea sprístupnili verejnosti. Z pôvodného zariadenia hradu sa nezachovalo nič. Múzeum ostalo v prevádzke aj počas druhej svetovej vojny. Počas septembra 1944 boli na hrade umiestnení zajatí partizáni. Prevádzka múzea sa zastavila v druhej polovici roku 1944. Pri prechode frontu v roku 1945 zbierky múzea čiastočne rozkradli. Múzeum sa opäť otvorilo pre verejnosť 3. augusta 1947. Nemohlo však svoju expozíciu rozširovať, pretože na to nemalo priestory. V hrade sídlilo viacero podnikov a skladov. V rokoch 1951 – 1953 prebehla na hrade oprava, ktorá bola taká neodborná, že zničila mnohé staré omietky, sgrafitá a maľby.
 

V rokoch 1962 – 1966 boli na hrade zbúrané budovy, ktoré slúžili ako sklad textilu a boli postavené na hradnom nádvorí. V rokoch 1964 – 1967 sa na nádvorí hradu uskutočnil historicko-archeologický výskum pod vedením dr. Bellu Polla. Na všetkých budovách sa robil historicko-architektonický výskum. Generálna oprava hradu sa začala v roku 1962 a ukončila v roku 1985. Vyžiadala si náklady vyše 22 miliónov Kčs.

Súčasný stav a využitie
NA HRADE PREBIEHA REKONŠTRUKCIA!
Prístup
Leží hneď na okraji centra mesta. Prístup úplne jednoduchý. Po Hradnej ulici až do hradu.
Fotogaléria
Hrad Kežmarok kresbaHrad Kežmarok oceľorytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - štyri rôzne veže opevnenia foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstup do objektu foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - erb Štefana I. Thökölyho a jeho manželky Kataríny, rodenej Thurzovej, na vstupnej veži hradu, prebudovanej v roku 1628 foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - vstupná veža  foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - nádvorie so vstupnou vežou foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - nádvorie so vstupnou, obdĺžnikovou a polkruhovitou vežou, pohľad z ochodze foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - nádvorie so vstupnou a obdĺžnikovou vežou, pohľad z ochodze foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - časť budovy koniarní a východná veža foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - renesančná štítková atika hradného múru je typická pre Kežmarský hrad foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - veže kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - veže kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - časť budovy koniarní s východnou vežou, pred stavbou hradu patrili k mestskému opevneniu, v pozadí veže hradnej kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - časť budovy koniarní s východnou vežou, pred stavbou hradu patrili k mestskému opevneniu, v pozadí veže hradnej kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - východná veža, v popredí veža kaplnky foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok foto © Viliam Mazanec 8/1999Hrad Kežmarok - opevnenie a východná veža foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - nádvorie a vstupná veža foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - nádvorie  foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok - kaplnka foto © Hana Farkašová 6/2011Hrad Kežmarok foto © Hana Farkašová 6/2011
Bibliografia
BARÁTHOVÁ, Nora: Kežmarský hrad. Martin: Osveta, 1989. 152 s. ISBN 80-217-0085-8
KRIŽANOVÁ, Eva: Vstupná veža Kežmarského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2006, č. 4, s. 9 - 13.
KRIŽANOVÁ, Eva: Omyly a tradície na príklade Kežmarského hradu. In: Kolektív autorov: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. s. 181 - 194.
SEMANČÍK, Maroš: Pamiatková obnova Kežmarského hradu na začiatku 20. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 2018, č. 1, s. 16 - 20.
www.kezmarok.com
www.kezmarok.sk
GPS
49.139863, 20.433196
49°08'23.5"N 20°25'59.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk