Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kremnica
Lokalita
obec Kremnica, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Hrad bol vybudovaný na ochranu kremnických zlatých baní po roku 1328. Hrad bol určitý čas sídlom komorského grófa ako zástupcu kráľovskej pokladnice. Vznikol tu súbor stavieb, ktorý je vzájomne spojený dvojitým opevnením a v strede s farským gotickým Kostolom sv. Kataríny. Kostol bol v roku 1884 regotizovaný pod vedením F. Storna v duchu purizmu. Prestavba silne zasiahla exteriér, ale rovnako aj interiér stavby. Súčasťou hradu bola aj stará radnica – viacpodlažná gotická budova, ktorá musela byť po geologických posuvoch v roku 1887 čiastočne zbúraná.
Pamiatková ochrana
V rokoch 1884 – 1886 prebiehala na hrade obnova zameraná na hradobné múry, ktoré boli znížené a opatrené cimburím.Záchranné práce na hradbách potom prebiehali až v rokoch 1973 – 1977. Dnešný vzhľad hradu je výsledkom stavebnej činnosti v 15. – 16. storočí a v 19. storočí. Na fasáde kostola sa robili úpravy aj v rokoch 1925 – 1928. Komplexná obnova celého areálu začala v roku 1976 a bola ukončená v roku 1996.
Súčasný stav a využitie
Hrad je využívaný ako Múzeum mincí a medailí ako špecializovaná súčasť Národnej banky Slovenska. Mestský hrad v Kremnici je národnou kultúrnou pamiatkou.
Fotogaléria
Hrad Kremnica začiatok 19. storočiaHrad Kremnica rytina Ludwiga Rohbocka z roku 1856Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010Hrad Kremnica foto © Jana Lacková 7/2010
Bibliografia
HUSOVSKÁ, Ľudmila: Mestský hrad v Kremnici – národná kultúrna pamiatka. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 3, s. 28 – 32.
PAULUSOVÁ, Silvia: Kremnický mestský hrad – obnovený. In: Pamiatky a múzeá, 1997, č. 3, s. 24 – 28.
www.kremnica.sk
GPS
48.706326, 18.917329
48°42'22.8"N 18°55'02.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk