Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lietava
Lokalita
obec Lietava, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Hrad postavili pravdepodobne v poslednej štvrtine 13. storočia. Za povstania Františka Rákocziho II. obsadili hrad povstalci a zotrvali na ňom až do roku 1714. Potom hrad začal rýchlo pustnúť
Pamiatková ochrana
Zameranie objektu: Inžinierska geodézia Bratislava, 1971, SURPMO Olomouc, 1975. Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1972. [1]
 

Konzervovanie hradných zrúcanín prebieha od roku 1999 nadšencami. Na jeho zachovanie vzniklo dňa 20.8.1999 Združenie na záchranu Lietavského hradu. Združenie pracuje ako propagačné, organizačné a informačné centrum. Je samostatnou právnickou osobou a má neziskový charakter. To znamená, že všetci členovia združenia pracujú dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu. Hlavným cieľom Združenia na záchranu Lietavského hradu je zakonzervovať, a tým vlastne zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby ho bolo možné využívať ako turistickú atrakciu a obrovský zdroj poznania našej minulosti.
 

Lietava – hrad – severovýchodná bašta prvého predhradia (č. ÚZPF 1352/6) - architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [2]
 

Lietava – hrad (č. ÚZPF 1352/1-22) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [3]
 

Lietava – hrad, palác hradný II. (č. ÚZPF 1352/7) – architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [4]
 

Lietava – hrad, bašta východná (č. ÚZPF 1352/4) - architektonicko-historický výskum murív odkrytých archeologickým výskumom - rok 2017. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [5]
 

Lietava – hrad, bašta severná (Č. ÚZPF 1352/6) – architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autor: Mgr. Michal Šimkovic. [6]

Súčasný stav a využitie
Čiastočne konzervovaná ruina.
Prístup
Z mesta Žilina autobusom do obce Lietava a asi v polovici obce - zastávka Lietava / Majer je poľná a neskôr lesná cesta na hrad. Výstup trvá 30 minút.
Fotogaléria
Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 2008Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992Hrad Lietava foto © Viliam Mazanec 8/1992
Poznámky
[1] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 19.
[2] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
[3] www.pamiatky.sk (10.5.2023)
[4] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
[5] www.pamiatky.sk (11.5.2023)
[6] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
Bibliografia
CHOBOT, Ľubomír - HOFEREK, Aleš: Lietavský hrad 1999 - 2012. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 3, s. 39 - 41.
JANURA, Tomáš: Lietavský hrad v prvej polovici 17. storočia vo svetle zachovaných inventárov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 259 – 270. ISBN 978-80-89175-59-8
Kolektív autorov: Hrad Lietava 2003 - 2013. Zborník z vedeckej konferencie 20. - 21. júna 2014. Lietava: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2014. 120 s. ISBN 978-80-971888-7-0
Kolektív autorov: Hrad Lietava. Sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava: Slovenský skauting, o.z. a Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2016. 54 s. ISBN 978-80-89776-07-8
MENCLOVÁ, Dobroslava: Hrad Lietava. Bratislava – Lietava: Slovenská hradovedná spoločnosť a Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2007. 80 s. ISBN 978-80-969699-9-9
NEŠPOR, Jaroslav: Lietava. In: Krásy Slovenska, LXXXI, 2004, č. 7-8, s. 52 - 53.
ŠIMKOVIC, Michal: Príbeh záchrany Lietavského hradu. In: Pamiatky a múzeá, 2007, č. 3, s. 34 - 38.
www.hradlietava.sk
www.obeclietava.sk
GPS
49.160826, 18.684693
49°09'39.0"N 18°41'04.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk