Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Revište
Lokalita
obec Žarnovica, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Hrad stojí na úzkom skalnatom výbežku nad riekou Hron. Vybraná poloha umožňovala dobrú kontrolu údolia s dôležitým komunikačným ťahom do banských miest. [1] Spolu so Šášovským hradom situovaným o 15 km ďalej na severovýchod na druhej strane rieky strážili priechod úzkou dolinou cez Hronský úval. [2] Dejiny oboch hradov sú úzko spojené.
 

Územie Revištka s rovnomenným potokom sa v písomných prameňoch objavuje od roku 1228, keď sa dostalo do majetku župana Leustacha. Predpokladá sa, že hrad, ktorý prevzal meno územia, dal niekedy po polovici 13. storočia postaviť niektorý z Leustachových potomkov. Najskôr to bol zámožnejší pohárnik Béš v rokoch 1258 – 1268, prípadne jeho príbuzní, predkovia rodiny z Vozokán a Plášťoviec. V roku 1331, keď sa hrad prvýkrát spomína v listinách je v kráľovských rukách. V roku 1391 kráľ Žigmund Luxemburský daroval hrad Ladislavovi zo Šároviec, predkovi rodu Levickovcov. V 40. rokoch 15. storočia sa na hrade niekoľko rokov zdržiavala posádka Jána Jiskru z Brandýsa. Potom často menil majiteľov, čo trvalo až do roku 1479, vtedy ho kráľ Matej Korvín daroval biskupovi a pokladníkovi Urbanovi z Veľkej Lúče, ktorého potomkovia a príbuzní s priezviskom Dóczy vlastnili hrad skoro dve storočia. [3]
 

Po vymretí Dóczyovcov v roku 1647 sa hrad s panstvom dostal do rúk Lipaiovcom a od roku 1676 až po jeho zánik patril štiavnickej banskej komore. V čase Thökölyho povstania tu sídlila cisárska posádka, ale tá v roku 1677 hrad bez boja vydala povstalcom, ktorí hrad vyplienili a podpálili. Niektoré opravené hradné miestnosti obývali do konca 18. storočia úradníci komory. Po opustení hradu poslednými užívateľmi, začal sa rýchlo meniť na ruinu, čo dokumentujú jeho vyobrazenia z polovice 19. storočia. Na konci 19. storočia sa zrútilo západné priečelie paláca s arkierom. K posledným veľkým úbytkom hmoty hradu došlo v máji 2003, keď nastala samovoľná deštrukcia časti hradby predhradia. [4]
 

Podobu a dispozíciu hradného komplexu určoval úzky skalný hrebeň, ktorý v najužšom mieste z obranných dôvodov prerušili mohutnou šijovou priekopou. Nad ňou bola oproti stúpajúcemu hrebeňu situovaná obytná veža (8 x 9 m) zakončujúca hrad na severnej strane. Pravdepodobne už od začiatku bola súčasťou nádvoria aj dodnes zachovaná cisterna. Výstavbu paláca možno priradiť až k niektorej mladšej, ale ešte stredovekej prestavbe hradu. Neskôr prístupovú cestu v mieste vyústenia do brány jadra zabezpečovala hranolová veža, na ktorú nadväzovalo murované predbránie. Do konca stredoveku bola aj severná časť nádvoria pred vežou zastavaná novým palácovým traktom. Palác bol minimálne na východe ukončený vyloženou obrannou ochodzou, tzv. podsebitím. [5]
 

Mladšie renesančné prestavby hradu viedli k úplnemu zastavaniu obvodu hradného jadra, ktorého severné palácové trakty boli navyše nadstavané a v úrovni podkrovného podlažia členené strieľňami. Novú nadstavbu získala aj stará veža, pričom západné priečelie jadra orientované k prístupvej ceste bolo skrášlené širokým arkierom. V časoch tureckého nebezpečenstva venovali majitelia hradu zvýšenú pozornosť zdokonaleniu obrany. Úbočie cesty pozdĺž hradu zahrnuli do nového predhradia obkoleseného zalamovanou hradbou s dvoma úrovňami strieľní. Miesto napojenia na staršie predbránie navyše zabezpečili priechodnou valcovou baštou s komorami pre delá. O niečo neskôr bolo predhradie zo severnej prístupovej strany rozšírené o rozmerné druhé predhradie, v ktorého južnej časti boli do konca 19. storočia viditeľné zvyšky hradnej studne. [6]

Pamiatková ochrana
Hrad bol v roku 2002 vyčistený od zelene.
 

Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (archívny výskum). [7]
 

Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/0) – návrh ochrany a prezentácie objektu hradného múru III. v 2. predhradí - rok 2012. Autor: Ing. arch. Martin Bóna. [8]
 

Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum vybratých objektov - rok 2017. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [9]
 

Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum vybraných objektov - rok 2018. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [10]
 

Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum vybraných pamiatkových objektov hradného jadra - rok 2019. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [11]
 

Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/1-12) – doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2020. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [12]
 

Žarnovica-Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 12138/1) – doplnkový architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [13]
 

Žarnovica–Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 1261/2, 3, 4, 5, 8, 9) - múr hradbový, bašta delová, palác hradný I. (južný), palác hradný II. (severný) múr hradbový, nádvorie hradné II. – doplnkový architektonicko‐historický výskum novo sprístupnených a archeologicky odkrytých situácií - rok 2022. Autor: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.. [14]

Súčasný stav a využitie
Ruina.
Prístup
Stojí nad obcou Revištské Podzámčie, ktorá je súčasťou obce Žarnovica.
Fotogaléria
Hrad Revište zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Hrad Revište zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Hrad Revište zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište - výhľad foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište - výhľad foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište - výhľad foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište - výhľad foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2008Hrad Revište foto © Jana Lacková 9/2011Hrad Revište foto © Jana Lacková 9/2011Hrad Revište foto © Jana Lacková 9/2011Hrad Revište foto © Jana Lacková 9/2011Hrad Revište foto © Jana Lacková 9/2011Hrad Revište foto © Jana Lacková 9/2011Hrad Revište foto © Jana Lacková 9/2011Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2017Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2017Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2017Hrad Revište foto © Patrik Kunec 4/2017Hrad Revište (úžasné sú kozy naľavo) foto © Oto Tomeček 6/2017Hrad Revište foto © Oto Tomeček 6/2017Hrad Revište foto © Oto Tomeček 6/2017
Poznámky
[1] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. s. 251.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 225 – 226.
[3] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 251.
[4] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 252 - 253.
[5] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 251 - 252.
[6] PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. s. 252.
[7 - 8] www.pamiatky.sk (1.11.2014)
[9] www.pamiatky.sk (19.4.2018)
[10] www.pamiatky.sk (5.5.2023)
[11] www.pamiatky.sk (23.5.2020)
[12] www.pamiatky.sk (13.8.2021)
[13 - 14] www.pamiatky.sk (4.5.2023)
Bibliografia
BÓNA, Martin: Hrad Revište. Sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava: Slovenský skauting, o.z., 2015. 42 s. ISBN 978-80-89776-03-0
www.zarnovica.sk
GPS
48.52159, 18.722749
48°0 31' 17.72", 18°0 43' 21.90"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk