Hrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Zvolen
Lokalita
obec Zvolen, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Hrad dal postaviť Ľudovít I. pravdepodobne v rokoch 1360 - 1382 na plochej vyvýšenine v tesnej blízkosti mesta, na mieste, kde stál v prvej tretine 13. storočia kráľovský dvorec s kostolom. Po ústupe Turkov význam hradu poklesol. Úpravy, ktoré sa uskutočnili na hrade v priebehu 17., 18. a 19. stor., sa v zásade nedotkli hmoty hradu, sústredili sa len na modernizáciu častí budovy. Keď sídlo župy preniesli zo Zvolena do Banskej Bystrice, stratil hrad svoj niekdajší význam a keď ho štát v roku 1805 odkúpil, slúžil na rôzne účely (boli v ňom kasárne, úrady a školy). V rokoch 1894 - 1906 hrad opravili pod vedením uhorskej pamiatkovej komisie. Po vzniku ČSR bol opäť sídlom župy. V roku 1944 sa hrad stal sídlom partizánskej skupiny Ernesta Thälmana Za slobodu Slovanov.
 

Hrad postavili na mieste staršej cirkevnej stavby, archeologicky zistenej na dnešnom nádvorí pri komplexnej pamiatkovej obnove v 60. rokoch 20. storočia.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 1894 – 1901 a 1908 – 1910 bol hrad opravený podľa projektu O. Sztehlu. Fasády sa obohatili o pseudorenesančné atiky.
 

Komplexná pamiatková obnova hradu sa uskutočnila v rokoch 1953 - 1968, pri ktorej sa odkryli aj cenné architektonické detaily. Opravu realizovali: Rekonštrukcia n. p. Zvolen a Pamiatkostav Žilina. Projektová dokumentácia: Stavoprojekt Bratislava, Ing. arch. Karol Chudomelka a kolektív. Archeologický výskum: Slovenské národné múzeum, Schönweissová. Reštaurátorské prieskumy: akademický maliar Albert Leixner a akademický maliar Vladimír Úradníček. [1]
 

Reštaurátorské práce:
 

Reštaurovanie kazetového stropu akademická maliarka Irina Meszárošová, P. Fodor, M. Spoločníková, Vladimír Úradníček, 1960 – 1966. Reštaurovanie fasád: Andrej Kuc, Vladimír Úradníček, Albert Leixner, 1963 – 1966. Reštaurovanie gotických kamenných článkov: Ondrej Dzúrik, B. Bohunický. Reštaurovanie malieb v sále prvého poschodia: G. Baláž, 1963. [2]

Súčasný stav a využitie
Sídlo Slovenskej národnej galérie.
Prístup
Leží na okraji centra mesta. Prístup je jednoduchý priamo zo železničnej alebo autobusovej stanice cez park rovno k hradu. Z mesta na konci hlavnej ulice cez cestu a potom priamo k hradu.
Fotogaléria
Hrad Zvolen zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1900)Hrad Zvolen akvarel, Viktor Miškovský, 1903Hrad Zvolen foto © Jiří Fiedler 5/1988Hrad Zvolen foto © Jiří Fiedler 5/1988Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Viliam Mazanec Hrad Zvolen foto © Ľubomír PoláčekHrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Patrik Kunec 8/2010Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen (kaplnka) foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen (kaplnka) foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen (kaplnka) foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen (v pozadí kaplnka) foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018Hrad Zvolen foto © Jana Lacková 7/2018
Poznámky
[1] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 27.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. s. 27.
Bibliografia
GOJDIČ, Ivan: Kaplnka Zvolenského zámku - aká bola a aká je. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 4, s. 26 - 31.
KRIŽANOVÁ, Eva – JANKOVSKÝ, Milan: Zvolenský zámok upravený pre Slovenskú národnú galériu. In: Vlastivedný časopis, XIX, 1970, č. 4, s. 154 – 160.
www.zvolen.sk
GPS
48.572925, 19.127427
48°34'22.5"N 19°07'38.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk