Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
hrádok
menší hrad, ktorý slúžil pre menšiu vojenskú posádku, alebo ako sídlo drobnej vidieckej šľachty. Mal hlavne strážnu funkciu. Opevnený objekt malej rozlohy, zvyčajne iba na bývanie zemepána. Hospodárske stavby pre služobníctvo boli postavené v bezprostrednej blízkosti. Hrádky sa budovali izolované mimo dedín, buď na ich okraji alebo vo väčšej vzdialenosti od dediny, na vyvýšeninách, na vrcholoch (napr. Liptovská Mara-Harvánok), na priečnych terasách (Kamenín), na umelom násype (Rusovce). Na ich stavbu sa využíval prírodný terén, ktorý bol následne umelo upravený.www.pamiatkynaslovensku.sk