Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrádok - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1729 na mieste staršieho sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1560. Po požiari v roku 1802 bol obnovený v rokoch 1802 – 1818. Ide o jednoloďový pozdĺžny priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú členené vysokým pilastrovým rádom. Veža zovretá volútovými krídlami, situovaná do štítového priečelia je zastrešená nízkym ihlanom, ktorý sedí na terčíkovej podstrešnej rímse. [1]
 

Hlavný oltár z roku 1779 má za menzou s tabernákulom maľovanú iluzívnu stĺpovú architektúru, uprostred s veľkým závesným obrazom Nanebovzatia Panny Márie z roku 1887 od J. M. Römanna. Po stranách oltára sú na podstavcoch polychrómované sochy sv. Cyrila a Metoda. Klasicistická kazateľnica pochádza z 20. rokov 19. storočia. Dve barokové sochy svätcov sú z prvej polovice 18. storočia, sekundárne umiestnené na bočnom novogotickom oltári. Drevená rokoková socha sv. Jána Nepomuckého je z polovice 18. storočia. Barokový ľudový obraz sv. Anny v akantovom ráme je z 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 447.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 447.
GPS
48.698708, 17.886125
48°41'55.4"N 17°53'10.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk