Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrčeľ - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Hrčeľ, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v rokoch 1904 – 1906. Je to historizujúca stavba s neoklasicistickými a neorománskymi prvkami. Pôvodný kostol pochádzal z roku 1800 a bol z dreva. Obnovili ho v roku 1877 a zbúrali okolo roku 1900. Súčasný kostol je polkruhovo zakončený sieňový priestor s rovným stropom. Na fasádach prebieha dvojitá podstrešná rímsa. Predstavanú vežu členia na prvom podlaží lizény, na poschodí nárožné pilastre, neorománske vlysy a zuborez. [1]
 

Podľa darovacej listiny z roku 1826 darovali Zoltán Terézia, manželka Reviczkého Tomáša, Zoltán Barbora, vdova po Jánovi Albertovi, Holicszi Szabó Barbora, vdova po Jánovi Wékeym, Wékey Štefan, Wékey Johanna s manželom Karolom Kozmom, Kozma Barbora s manželom Adamom Ternyeým, Vladár Žófia s manželom Wékeym Ladislavom, Balogh Mária s manželom Bodnárom Jozefom a Balogh Štefan svoj majetok, tzv. Pašiku na výstavbu nového kostola a fary. [2]
 

Cirkev vlastní kalich, cínovú kanvicu, cínový tanier a cínový pohár. Kalich z roku 1906 má nápis: „Szakátsy Miklósné szül. Marikovszky Berta ajándéka 1906“. Je zdobený motívom vínnej révy. Cínová kanvica je v strede zdobená vrytými kvetmi s nápismi v hornom okraji: „NEHAI T:Nzs VZIö PATAKI Gercseli Ecsia Sámara“ nápis pokračuje: „T:N CZUKA BORBÁLA ASZONY SAMULL Urm EZVEGYE VETE“. Cínový tanier pochádza z roku 1763 a cínový pohár zdobený vrytými kvetmi z roku 1767. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 450.
[2 - 3] www.obechrcel.sk (7.11.2016)
Bibliografia
www.obechrcel.sk
GPS
48.522833, 21.687596
48°31'22.2"N 21°41'15.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk