Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrhov - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Hrhov, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1785. Po požiari v roku 1846 bol prestavaný na spôsob tolerančných chrámov. Pozdĺžny sieňový priestor s rovným uzáverom a pruskými klenbami má z južnej strany vstupnú predsieň a z oboch strán protestantské chóry. Fasády sú členené lizénovými rámami. [1] Predstavaná veža je krytá stanovou strechou.
 

Na základe zbierky, ktorá dosiahla 789 zlatých, začali v marci 1784 s výstavbou. Kostol postavili do roka. Vežu k nemu dostavali v roku 1795. Už v roku 1846 však Hrhov zasiahol veľký požiar, pri ktorom kostol zhorel a ostala len veža. Postavili ho prakticky nanovo v klasicistickom štýle na základoch zničeného chrámu a bol ešte väčší a krajší. [2]
 

Vnútorné zariadenie, pozostávajúce z drevenej kazateľnice, lavíc a štýlového nábytku pochádza z polovice 19. storočia a je dielom majstra Jánosa Wandráka. Organ s ôsmimi registrami pochádza z dielne budapeštianskeho majstra Sándora Országha a bol postavený v roku 1886. Fara ho zakúpila za 1 371 pengő. [3]
 

Kostolu uškodila najmä prvá svetová vojna. Vojsko zrekvirovalo veľký zvon. Za obeť padli dokonca aj niektoré píšťaly organu. Až po vojne nechala fara odliať nový zvon a organ opraviť. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 2405/0. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023Hrhov - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 451.
[2 - 4] www.gemer.vucke.sk (7.11.2016)
[5] www.pamiatky.sk (12.4.2024)
Bibliografia
www.hrhov.sk
GPS
48.606879, 20.746897
48°36'24.8"N 20°44'48.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk