Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrišovce - Kaplnka (Kostol) Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrišovce, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1830. Rozšírená a upravená na kostol bola v roku 1948. [1] Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Veža je zastrešená ihlancom.
 

V obci sa kostol do 19. storočia nenachádzal. Hrišovce patrili ako fília spočiatku pod Richnavu, neskôr pod Kluknavu. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 452.
[2] www.hrisovce.sk/historia/ (6.8.2020)
Bibliografia
www.hrisovce.sk
GPS
48.946021, 20.908894
48°56'45.7"N 20°54'32.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk