Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrkovce - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gyerk
Lokalita
obec Hrkovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1770. Upravovaný bol okolo roku 1808 a koncom 19. storočia. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom a do štítového priečelia vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou. V presbytériu je do steny vložená nika s mušľou a volútové orámovanie. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. [1] Veža je krytá ihlancom.
 

Hlavný oltár je klasicistický zo začiatku 19. storočia s ústredným obrazom, zakomponovaným do maľovanej iluzívnej architektúry. Kazateľnica a kamenná krstiteľnica s medeným vrchnákom sú klasicistické zo začiatku 19. storočia. Organ je z konca 19. storočia. Malá drevená soška Piety je z polovice 19. storočia. Kalvária pochádza z druhej polovice 19. storočia. Obraz Panny Márie je olejomaľba z roku 1864. [2]
 

29. júl 1808 je najsmutnejším dňom obce Hrkovce, kedy takmer úplne vyhorela. Požiar zničil hnuteľné a nehnuteľné majetky a zásoby. Uchránil sa iba kostol. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 452.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 452.
[3] www.hrkovce.sk (16.5.2017)
Bibliografia
www.hrkovce.sk
GPS
48.089070, 18.902604
48°05'20.6"N 18°54'09.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk