Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrlica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hrlica, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický sakrálny objekt postavený v roku 1899. Sieňový kostol bez veže s trojbokým uzáverom a rovným stropom. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias okolo roku 1900. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hrlica - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Hrlica - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Hrlica - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Hrlica - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020Hrlica - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 452.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 452.
GPS
48.628753, 20.050207
48°37'43.5"N 20°03'00.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk