Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrnčiarske Zalužany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrnčiarske Zalužany, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v roku 1882 na mieste staršieho sakrálneho objektu. V roku 1903 bola pristavaná veža. Celý interiér vymaľoval maliar J. Korényi v roku 1909. Ide o pozdĺžne jednolodie stavané podľa bežného typu neskorobarokových kostolov v okolí. Segmentovo uzavreté presbytérium je zaklenuté valenou klenbou. Loď má pruské klenby s medzipásmi. Fasády sú členené pilastrami a pásovou rustikou. [1] Vstavaná veža je zakončená neobarokovou cibuľou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. Čelná fasáda má po oboch stranách štíhle vysoké niky pre sochy.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hrnčiarske Zalužany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 9/2016Hrnčiarske Zalužany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie foto © Ladislav Luppa 9/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 453.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 453.
GPS
48.405396, 19.870464
48°24'19.4"N 19°52'13.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk