Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrochoť - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hrochoť, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1830 na mieste staršieho sakrálneho objektu. Halový priestor s plochým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. V interiéri je rovný strop. Čelná fasáda je členená pilastrami a bohato profilovanou kordónovou rímsou, ktorá pokračuje na stavbe ako podstrešná. Ostatné fasády sú hladké, členené polkruhovo ukončenými oknami. Klasicistická zvonovitá prilba veže dosadá na terčíkovú rímsu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 454.
Bibliografia
www.hrochot.sk
GPS
48.655711, 19.314452
48°39'20.6"N 19°18'52.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk