Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hromoš - Chrám sv. Lukáša
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Gromoš
Lokalita
obec Hromoš, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1895 v historizujúcom pseudoslohu. Jednoloďový objekt s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády majú slepé arkády na lizénach. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Hlavný oltár s predstavaným neobarokovým dvojetážovým atypickým ikonostasom je z roku 1919. Maľba na hlavnom oltári je od P. Smolku. Bočný oltár je v historizujúcom renesančno-barokovom slohu s obrazom Krista na Olivovej hore od V. Stenhuru z roku 1895. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 454.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 454.
Bibliografia
www.hromos.sk
GPS
49.254472, 20.795814
49°15'16.1"N 20°47'44.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk