Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronec - Kostol sv. Klementa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hronec, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol pochádzajúci z rokoch 1821 – 1826 postavil staviteľ L. Gašparec. Jednolodie s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, dosadajúcimi na vtiahnuté piliere. Nad vstupom je murovaný chór, pod ním sa arkádovite otvárajúci priestor. Vstavaná veža zakončená zvonovitou prilbou vytvára mierny rizalit so segmentovým tympanónom. Fasády sú členené lizénami a rustikou. [1]
 

Monumentálny hlavný oltár sv. Klementa z roku 1826 má klasicistickú oltárnu architektúru s banským znakom a obrazom z 20. storočia. Bočný oltár Panny Márie z roku 1902 je od J. Runggaldiera z Tirolska, socha Božského srdca z roku 1900 a sv. Peter a Pavol z roku 1901 od J. Runggaldiera. Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého s ústredným obrazom pochádza z roku 1840. Klasicistická kazateľnica je z roku 1826. [2]
 

V kostole sv. Klementa sú nádherné farebné vitrážové okná s biblickými výjavmi vyrobené v budapeštianskej dielni J. Pálku v roku 1913. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hronec - Kostol sv. Klementa foto © Patrik Kunec 10/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 454 - 455.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 455.
[3] www.hronecobec.sk/o-obci/historia/ (27.3.2018)
Bibliografia
www.hronecobec.sk
GPS
48.796717, 19.581099
48°47'48.2"N 19°34'52.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk