Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronec - zvonica
Lokalita
obec Hronec, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Nad miestnym námestím vyniká budova zvonice z roku 1835 so súborom štyroch historických zvonov a s muzeálnou expozíciou liatinových náhrobných krížov v prízemí. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.hronecobec.sk/o-obci/historia/ (27.3.2018)
Bibliografia
www.hronecobec.skwww.pamiatkynaslovensku.sk