Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronovce - Kalvária
Lokalita
obec Hronovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Po bokoch kríža s trojlistovým ukončením ramien a s drobnou figúrou Krista sú na rovnako vysokých postamentoch osadené sochy Panny Márie a sv. Jána. Sochársky pomerne kvalitné postavy, komponované na čelný pohľad, sú podané v statických pózach s miernym náznakom kontrapostu, zahalené v plasticky nariasených rúchach, obe s rovnakým gestom na hrudi zopätých rúk. V zrkadlovej ploche na podstavci kríža je vyrytý nápis: KARÁCSONY AN / DRÁS CSINÁL tat / ta ANNO D. / 1772 (András Karácsony dal zhotoviť roku Pána 1772). [1]
 

V Pamätnej knihe obce je text nápisu s poznámkou, že „sa nachádza na strednom mohutnom kamennom kríži trojkrížia“, a zároveň sa uvádza, že „pomenovanie trojkríž je nesprávne, pretože iba v strede je kríž.“ Je možné predpokladať, že pôvodná kompozícia pozostávala skutočne z troch krížov a dvoch nižšie umiestnených veľkých postáv Panny Márie a sv. Jána. Okrem ich súčasného nelogicky vysokého osadenia vzhľadom na kríž poukazuje na to aj spôsob ich napojenia na architektúru postamentov, ktorý sa javí sekundárny a nepôvodný. Na mape z roku 1784 je skupina znázornená troma krížmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Kamenná skupina je situovaná na južnom okraji obce pri ceste na Pohronský Ruskov. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 175.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 175.
Bibliografia
www.hronovce.sk
GPS
47.991348, 18.657559
47°59'28.9"N 18°39'27.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk