Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Hronsek, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Goticko-renesančný kaštieľ z 15. storočia. Prestavaný a opevnený bol v roku 1576. Kaštieľ je dvojpodlažná obdĺžniková bloková stavba. obohnaná samostatným opevnením so štyrmi vežami. Štvorcové veže sú pospájané obranným múrom. Opevnenie bolo zabezpečené vodnou priekopou a padacím mostom. Okrem širokého vchodu pre povozy bol v opevnení vchod pre peších. Dispozícia kaštieľa je trojtraktová s priechodom a zalomeným schodišťom. V miestnostiach sa zachovala sieťová klenba so štukovými obrazcami a goticko-renesančné architektonické detaily – krby, vetracie otvory, portály, okná, mreže. Vo veľkej sieni na druhom podlaží boli pod novšou omietkou odkryté zvyšky neskorogotických a renesančných malieb. [1] Na jednom z pôvodných renesančných okien je letopočet 1576. Začiartkom 20. storočia kaštieľ čiastočne prebudovali a okolo roku 1920 zbúrali časť opevnenia. [2]
 

O kaštieli sa hovorí ako o “vodnom hrade“. Patril Géczyovcom [3], neskôr ho vlastnili šľachtické rody Soósovci de Poltár, Battikovci z Vlkanovej, Schmideghovci, Róthovci z Kráľovej. Keď sa dedička róthovského majetku Johanna vydala za grófa Jozefa Telekyho de Szék, prešiel majetok na rod Telekyovcov. Každý majiteľ si stavbu prispôsoboval svojim požiadavkám. Bašty, ktoré kedysi plnili obranú funkciu, premenili na hospodárske objekty a dokonca južná bašta slúžila aj ako obydlie pre chudobnejšiu rodinu. [4]
 

Pivnice kaštieľa slúžili kedysi ako väzenie, neskôr za čias Rákócziho povstania na razenie mincí (1704). Poslední majitelia priestory pivníc používali na uskladňovanie potravín, lebo boli suché. Aj napriek výskytu vody v priekope (pri povodni) nenasiakli vodou. [5]
 

Za zmienku stojí, že od roku 1690 až do doby postavenia dreveného artikulárneho kostola sa v kaštieli konali evanjelické bohoslužby, ktoré tu slúžil ako prvý farár Ján Simonides (1690 - 1695), martýr, galejník. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1971 (budúce využitie: reštaurátorské ateliéry). Umelecko-historický výskum: SÚPSOP Bratislava, prom. hist. Eva Križanová, Ing. arch. R. Ondreičková, 1973. Architektonická štúdia: Dielo, SFVU – Ing. arch. M. Križan, 1974. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Objekt začal chátrať od čias, ako ho v roku 1978 opustili poslední vlastníci - rodina Pršancová, Čiamporová a Halajová. Kaštieľ v súčasnosti patrí spoločnosti Vodný hrad, s.r.o. Banská Bystrica. [8]

Prístup
Nachádza sa v južnej časti obce.
Fotogaléria
Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Imrich Kluka 10/2011Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Imrich Kluka 10/2011Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Ladislav Luppa 9/2016Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Ladislav Luppa 9/2016Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Ladislav Luppa 9/2016Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Ladislav Luppa 9/2016Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017Hronsek - goticko-renesančný kaštieľ foto © Jana Lacková 10/2017
Poznámky
[1] Nástenné maľby v interiéri kaštieľa predstavujú svojim súborným celkom, kvalitou spracovania a celkovým rozsahom slovenský unikát. Sú realizované talianskou technikou nástennej maľby „al secco“, teda nanášaním vodových farieb na suchú vápennú omietku, a pri ich realizácii sa rátalo s estetickým a výtvarným vyznením v kombinácii so štukovou výzdobou a profilovanými portálmi. Jednotlivé maľby čerpajú z bohatej dekoratívnej výzdoby zloženej zo štylizovaných rastlinných vzorov v kombinácii so žánrovými scénami napríklad lovu a heraldiky. Steny v dvoch honosných sieňach na poschodí kaštieľa sú pokryté veľkoplošnými scénami bitiek a mytologických alegórií v kombinácii s podobenstvami z Nového zákona. Zaujímavosťou je aj nález z grafitovanej výzdoby komína zo stredovekého objektu, ktorý sa pri renesančnej prestavbe stal neoddeliteľnou súčasťou interiéru kaštieľa. www.sme.sk, Kaštieľ v Hronseku, článok z 1.7.2011 (piatok), citované 7.7.2013.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 456.
[3] Vlastníci kaštieľa Géczyovci mali dcéru Juliannu Korponayovú-Géczyovú, ktorá sa vydala za kuruckého kapitána Korponayho a bola za zradu vo Viedni popravená. Známa je ako „Levočská biela pani“. V kaštieli žil jej otec.
[4 - 6] www.hronsek.sk (citované 7.7.2013)
[7] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 16.
[8] www.hronsek.sk (citované 7.7.2013)
Bibliografia
www.hronsek.sk
GPS
48.648284, 19.157415
48°0 38' 53.82", 19°0 9' 26.69"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk