Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronsek - zvonica
Lokalita
obec Hronsek, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková zvonica zo začiatku 18. storočia. Drevená hrazdená vežovitá stavba na kamennej podmurovke so štvorcovým pôdorysom, členená horizontálnymi prekladmi. Na druhom podlaží je ochodza so segmentovou arkádou. [1] Objekt má strmú šindľovú strechu, v hornej časti zakončenú cibuľou a na vrchole zdobenú pozláteným krížom. [2]
 

Konštrukcia objektu je rovnako hrazdená ako pri kostole a tvoria ju vertikálne, horizontálne a šikmé prvky, ktoré sú z vnútornej strany vyplnené doskovým opláštením zo zvislo uložených dosák. Vodorovné trámy konštrukcie sú kryté šikmými šindľovými strieškami, ktoré prebiehajú po celom obvode objektu. Vstupné schody sú umiestnené zvonka a sú kryté šindľovou pultovou strieškou. Zvonové poschodie je otvorené a rozčlenené štyrmi poľami otvorených arkád s polkruhovým ukončením, ktoré sú umiestnené so všetkých strán objektu. Zvony drží samostatná drevená konštrukcia. Pôvodne tu boli dva zvony, väčší vážil asi 165 kg – dar vtedajšieho zemepána Juraja Géczyho z roku 1816 a jeho manželky Estery Bene de Nándor. Menší vážil asi 65 kg a bol zničený počas prvej svetovej vojny. Dnešné zvony boli zakúpené zo zbierky veriacich v roku 1948. Zaujímavé sú otvory v dreve v dolnej aj v hornej časti zvonice, ktoré slúžia na lepšie šírenie zvuku zvonov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Zvonica dodnes slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v areáli kostola, približne 30 m od sakrálneho objektu.
Fotogaléria
Hronsek - zvonica foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - zvonica foto © Jiří Fiedler 4/1990Hronsek - zvonica foto © Jana Lacková 8/2009Hronsek - zvonica foto © Jana Lacková 7/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 457.
[2 - 3] www.drevenykostolik.sk (7.2.2017)
Bibliografia
www.hronsek.skwww.pamiatkynaslovensku.sk