Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronské Kľačany - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kľačany
Lokalita
obec Hronské Kľačany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1930 – 1932. Jednoloďový priestor s presbytériom a trojpodlažnou vežou umiestnenou na pravej strane priečelia. Loď je zaklenutá valenou klenbou s tromi pásmi. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je súčasné so stavbou. [2]
 


 

Základné údaje: [3]
 

Zastavaná plocha 534 m2.
 

Kapacita miest celkom 600 osôb, z toho na sedenie 250 osôb.
 

Šírka priečelia 17,80 m.
 

Dĺžka 34,50 m.
 

Výška celkom vrátane kríža 35 m z toho – výška veže po strechu 24 m; výška strechy 7,40 m;
 

guľa 0,90 m; kríž 2,70 m.
 

Počet schodov na vežu 102.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 458.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 458.
[3] www.hronskeklacany.sk (7.11.2016)
GPS
48.240185, 18.570214
48°14'24.7"N 18°34'12.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk