Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronský Beňadik - Kostol sv. Egídia
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hronský Beňadik, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený pravdepodobne v roku 1674 spolu s budovou fary a školy na mieste prvého (z polovice 13. storočia), v roku 1599 zničeného sakrálneho objektu. Obnovili ho v rokoch 1724 – 1742. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Po druhej svetovej vojne ho opravili bez ohľadu na pôvodný charakter stavby. [1]
 

Fasády lode sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami v šambránach.. Veža s hladkými fasádami je zastrešená barokovou cibuľovou prilbou so slepou laternou.
 

Hlavný oltár sv. Egídia je barokový z polovice 18. storočia. Je to stĺpová oltárna architektúra, polychrómovaná drevorezba, v strede s obrazom Smrti sv. Egídia, po stranách so sochami sv. Jána Krstiteľa, Jána Evanjelistu, Barbory a Kataríny. V nadstavci je obraz sv. Egídia, po stranách sú sochy anjelov. Na antependiu je reliéf Piety. Bočný oltár sv. Jozefa je z roku 1700. Je to stĺpová oltárna architektúra, v strede s obrazom Smrti sv. Jozefa, po stranách so sochami sv. Anny a Joachyma. Na vrchole je skupina sv. Rodiny. Oltár je umiestnený na ľavej strane triumfálneho oblúka. [2] Bočný oltár Sedembolestnej Panny Márie je barokový z roku 1737. V strede má obraz Sedembolestnej Panny Márie, po stranách sochy sv. Petra a Pavla, v nadstavci obraz sv. Alojza, po stranách sochy sv. Alžbety a Barbory. Oltár sa nachádza na severnej strane lode. Bočný oltár sv. Barbory je barokový z prvej polovice 18. storočia. Závesný obraz sv. Urbana je z prelomu 18. a 19. storočia. Plastika sv. Michala je neskorobaroková z konca 18. storočia. Kazateľnica je baroková z 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 2591/1. [4]
 

Hronský Beňadik – Kostol sv. Egídia (č. ÚZPF 2591/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2013. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Fotogaléria
Hronský Beňadik - Kostol sv. Egídia foto © Ľuboš Repta 7/2014Hronský Beňadik - Kostol sv. Egídia foto © Ľuboš Repta 7/2014Hronský Beňadik - Kostol sv. Egídia foto © Ľuboš Repta 7/2014Hronský Beňadik - Kostol sv. Egídia foto © Ľuboš Repta 7/2014Hronský Beňadik - Kostol sv. Egídia foto © Ľuboš Repta 7/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 461.
[2] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 uvádza, že hlavný oltár je z roku 1674 a bočný oltár sv. Jozefa z roku 1699. Oba pochádzajú z opátskeho kostola. GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 461.
[3] www.obechronskybenadik.sk/pamatihodnosti-obce-hronsky-benadik.html (6.8.2020)
[4] www.pamiatky.sk (6.9.2023)
[5] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
GPS
48.346719, 18.555927
48°20'48.2"N 18°33'21.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk