Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrubov - Kostol sv. Petra a Pavla
Lokalita
obec Hrubov, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol postavený v roku 1780. Upravený bol v prvej polovici 19. storočia a po druhej svetovej vojne. Išlo o jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a strešnou vežičkou. Interiér bol zaklenutý pruskými klenbami. Fasádu delili na lodi okná, na západnom priečelí pilastre s rímsovou hlavicou. Nad korunnou rímsou sa nachádzal trojuholníkový štít so socha Panny Márie vo výklenku. Vežička bola situovaná nad tympanónom. [1] Pred štítové priečelie bola postavená moderná prístavba. Strešná vežička bola odstránená. Postavili novú asymetricky umiestnenú vysokú modernú vežu. Stavebný zásah bol taký nevhodný a nevkusný, že sme sakrálny objekt zaradili medzi zaniknuté pamiatky.
 

Vnútorné zariadenie pochádzalo z 19. a 20. storočia. [2]
 

V Hrubove postavili kostol v 15. alebo 16. storočí a správa o ňom z roku 1666 uvádza, že bol drevený a mal zvon. V 17. storočí v ňom vysluhovali bohoslužby evanjelickí kazatelia. Kostol ešte okolo roku 1700 patril luteránom. Nový kostol postavený v roku 1780, bol zasvätený svätcom Petrovi a Pavlovi a pôsobili v ňom katolícki farári. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 461.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 461.
[3] www.hrubov.ocu.sk (19.3.2018)
Bibliografia
www.hrubov.sk
GPS
49.094723, 21.859730
49°05'41.0"N 21°51'35.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk