Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrubý Šúr - Kaplnka Najsvätejšej Trojice
Lokalita
obec Hrubý Šúr, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1847. Upravovaná bola začiatkom 20. storočia. Mala obdĺžnikový pôdorys s podkovovitým uzáverom. Priestory boli zaklenuté pruskými klenbami, zbiehajúcimi do pilastrov s rímsovými hlavicami. Sakrálny objekt mal jednoduchú klasicistickú fasádu so vstavanou drevenou neogotickou vežou. [1]
 

V interiéri bol z pôvodného zariadenie z polovice 19. storočia oltár s obrazom najsvätejšej Trojice, obraz Krista a symbolický obraz sv. Príbuzenstva. [2]
 

Kaplnka slúžila svojmu účelu až do roku 1968, kedy už bola jej statika natoľko narušená, že ju zbúrali. Na jej mieste bol postavený nový, väčší kostolík pomocou brigádnickej práce obyvateľov obce a príslušných štátnych orgánov. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 462.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 462.
[3] www.hruby-sur.sk (30.10.12016)
Bibliografia
www.hruby-sur.sk
GPS
48.170976, 17.421302
48°10'15.5"N 17°25'16.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk