Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrušov - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrušov, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Gotická kaplnka postavená na prelome 14. a 15. storočia. [1] Zachovali sa v nej časti nástenných malieb z 15. storočia. Pravdepodobne bola postavená na mieste staršieho sakrálneho objektu. V 18. storočí bola barokovo upravená. Ide o menší sakrálny objekt s polkruhovou apsidou a bez veže. Fasády sú hladké. Strecha je pokrytá dreveným šindľom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Zapísaná je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 10149/0. [2]
 

Kaplnka a jej okolie boli viac ako tri desaťročia v katastrofálnom stave, prístupová cesta bola zatarasená náletovými drevinami a zarastená trávou. Kaplnka už dávno nepripomínala obľúbené a v minulosti vyhľadávané pútnické miesto. K výraznej zmene došlo v roku 2009, kedy bola kaplnka čiastočne zrekonštruovaná. Boli vyčistené prístupové cesty od dediny, ale aj od lesa. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo vinohradoch asi 2 km nad obcou Hrušov.
Poznámky
[1] Informačná tabuľa v teréne. (27.6.2024)
[2] www.pamiatky.sk (27.6.2024)
[3] DOBOŠ, Ondrej: V Hrušove zachránili chátrajúcu kaplnku sv. Anny aj vďaka Nadácie VÚB 7. marec 2010
https://majgemer.sk/gemer/obce-gemera/item/7525-v-hrusove-zachranili-chatrajucu-kaplnku-sv-anny-aj-vdaka-nadacie-vub (27.6.2024)
Bibliografia
www.obechrusov.sk
GPS
48.595950, 20.614013
48°35'45.4"N 20°36'50.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk