Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrušov - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrušov, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený v druhej polovici 14. storočia (predpokladá sa skôr koniec 13. storočia). Barokizovaný bol v 18. storočí. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym zakončením presbytéria a bez veže. Presbytérium je zaklenuté gotickou krížovou rebrovou klenbou. Loď má rovný strop. Hladké fasády sú členené kolmými gotickými opornými piliermi na presbytériu a dvoma diagonálnymi piliermi, situovanými na nároží priečelia. [1]
 

Pri kostole stojí jednoduchá drevená zvonica.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt bol obnovený v roku 1936 a 70. rokoch 20. storočia. [2]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 496/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 462.
[2 - 3] www.pamiatky.sk (29.8.2023)
Bibliografia
www.obechrusov.sk
GPS
48.581454, 20.636886
48°34'53.2"N 20°38'12.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk