Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrušov - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrušov, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1762. Opravený bol koncom 19. a v 20. storočí. Jednoloďový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, vstavanou vežou a malou sakristiou. Presbytérium je zaklenuté plackou, loď pruskou klenbou, sakristia korýtkovou lunetovou klenbou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. [1] Veža vytvárajúca na priečelí mierny rizalit je zastrešená vysokým ihlancom.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z rokov 1765 – 1770 s volútovým nadstavcom, v strede olejomaľba Najsvätejšej Trojice, na nadstavci sú plastiky dvoch anjelov. Bočný oltár Piety je klasicistický zo začiatku 19. storočia. Je to pilastrová drevená architektúra z meandrovými volútami a festónom. Baroková krstiteľnica pochádza z roku 1762. Neskorobaroková kazateľnica je z druhej polovice 18. storočia. Vo veži je zavesený neskorobarokový zvon z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 2001 - 2002 rozšírili chór, vymenili vežové schodište, skonštruovali umelecké chórové zábradlie a bola obnovená krstiteľnica. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na brale nad obcou.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 462.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 462.
[3] https://hrusov.estranky.cz/clanky/kultura/kostol-vsetkych-svatych.html (27.7.2020)
Bibliografia
www.hrusov.sk
GPS
48.152082, 19.092587
48°09'07.5"N 19°05'33.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk