Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrušovo - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hrušovo, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s neorománskou úpravou postavený v roku 1786. Prestavaný a prefasádovaný bol v roku 1904. Ide o sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a bez veže. Interiér murovaný rovný strop. Po obvode troch strán lode obieha drevený chór. [1]
 

Oltár je pseudoklasicistický s jednoetážovou architektúrou, uprostred obraz Milosrdný Samaritán od Gy. M. Szabóa z roku 1844. Organ s trojdielnou skriňou a pozitívom je rokokový z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Hrušovo - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Hrušovo - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021Hrušovo - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 463.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 463.
GPS
48.512121, 20.050023
48°30'43.6"N 20°03'00.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk