Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubice - Malý kaštieľ
Iný názov
Gomba
Lokalita
obec Hubice, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. storočia. Stavaný je do oválneho pôdorysu s krídlami. [1]
Pamiatková ochrana
Hubice – kaštieľ a park (č. ÚZPF 89/1-3) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ nie je využívaný a chátra. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Vedľa kaštieľa je rozsiahly park a druhý „Veľký kaštieľ.“
 

Pamiatka je v súkromných rukách. Patrí podnikateľovi Borisovi Kollárovi.

Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 464.
[2] www.pamiatky.sk (27.4.2023)
Bibliografia
www.hubice.sk
GPS
48.097064, 17.397172
48°0 5' 49.43", 17°0 23' 49.82"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk