Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubice - Veľký kaštieľ
Iný názov
Gomba
Lokalita
obec Hubice, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ postavený okolo roku 1830 na staršom, pravdepodobne renesančnom základe. Kaštieľ je dvojpodlažná, pomerne rozsiahla stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. V strede klasicistickej fasády, členenej kordónovou rímsou, je predsunutý arkádový portikus s klasicistickou loggiou na druhom podlaží, zakončenou trojhranným tympanónom. Vstupná sieň má podobu stĺpovej haly so stenami, členenými slepou arkádou. V interiéri je dva razy lomené schodište s empírovou mrežou. [1]
Pamiatková ochrana
Hubice – kaštieľ a park (č. ÚZPF 89/1-3) – architektonicko-historický výskum - rok 2012. Autori: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ nie je využívaný a chátra. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Vedľa kaštieľa je rozsiahly park a druhý "Malý kaštieľ."
 

Pamiatka je v súkromných rukách. Patrí podnikateľovi Borisovi Kollárovi.

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Hubice - Veľký kaštieľ foto © Imrich Kluka 1/2010Hubice - Veľký kaštieľ foto © Imrich Kluka 7/2012Hubice - Veľký kaštieľ foto © Imrich Kluka 7/2012Hubice - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 8/2016Hubice - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 8/2016Hubice - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 8/2016Hubice - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 8/2016Hubice - Veľký kaštieľ foto © Hana Farkašová 8/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 464.
[2] www.pamiatky.sk (27.4.2023)
Bibliografia
HAVLÍK, Marian - JANURA, Tomáš: Kaštieľ Hubice - zabudnutá krása, miznúce hodnoty. Poznámky k architektonicko-historickému a umeleckohistorickému výskumu. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 32 - 39.
www.hubice.sk
GPS
48.097472, 17.397896
48°0 5' 50.90", 17°0 23' 52.43"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk