Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubina - zvonica
Lokalita
obec Hubina, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v 18. storočí. Murovaný objekt vežového typu so stanovou strechou. [1] Fasády sú hladké. Zvukové okná sú polkruhovo ukončené.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 464.
Bibliografia
www.hubina.skwww.pamiatkynaslovensku.sk