Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubošovce - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hubošovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1700, ale úplne dokončený bol až v roku 1766. Renovácia sa uskutočnila v roku 1940. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a pristavanou sakristiou. Presbytérium je zaklenuté konchou a českou plackou, loď širokou pruskou klenbou, na klenbovom poli so štukovým obrazcom. Na západnej strane lode je drevený chór s rovným parapetom. Fasády sú členené pilastrami s rímsovou hlavicou. Štítové priečelie má na okrajoch pilastre s rímsovou hlavicou a hlavičkou putti. Do strednej osi priečelia je situovaný barokový vstupný portál s rozoklaným architrávom a trojhranným frontónom, v ktorom je dvojitý kamenný erb. [1]
 

Hlavný oltár je rokokový s obrazom Immaculaty a s bohatou štukovou drapériou. Po oboch stranách tabernákula sú sochy cherubínov. Dva bočné oltáre sú rokokové s bohatým vyrezávaním z polovice 18. storočia, oba s novým obrazom sv. Františka a sv. Márie Magdalény od V. Stenhuru z roku 1894. Organ s rokokovou organovou skriňou z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Hubošovce - Kostol Mena Panny Márie foto © Jiří Fiedler 4/1974Hubošovce - Kostol Mena Panny Márie foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 464 - 465.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 464 - 465.
Bibliografia
www.hubosovce.eu
GPS
49.100089, 21.205541
49°006'00.3"N 21°012'19.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk