Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubová - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Gombáš
Lokalita
obec Hubová, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol z roku 1787 postavený na mieste staršieho sakrálneho objektu. Jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. [1] Priečelie je členené štyrmi pilastrami. Fasády lode sú hladké, členené iba segmentovo ukončenými oknami so šambránami. Veža je zastrešená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Výmaľba kostola z roku 1908 je od spišského maliara Jozefa Hanulu. [2] Z malieb zaujme napríklad obraz na strope nad oltárom, na ktorom je znázornená Golgota a Ježišov hrob vytesaný do skaly. Na ďalšej maľbách sú Mojžiš s bronzovým hadom medzi Izraelitmi, apoštoli Peter a Pavol, scéna Posledného súdu a Povýšenia kríža, ale je tu zobrazený aj miestny kostol a cintorín. [3]
 

Podľa iného zdroja bola výstavba kostola ukončená v roku 1815 v klasicistickom slohu. Prvá väčšia prestavba a rekonštrukcia interiéru kostola sa uskutočnila v roku 1905 zásluhou vtedajšieho farára Štefana Hatiara. Vtedy bola položená dlažba z farebnej keramiky. [4]
 

Hlavný oltár je dielom tirolských majstrov z dielne Ferdinanda Stuflessera z Ortisei v Taliansku. Inštalovaný bol v roku 1907. Centrom oltára je svätostánok, ktorý má dve samostatné časti. Vedľa neho z pravej a ľavej strany sú postavy anjelov. Nad svätostánkom, sa nachádza súsošie "Kalvárie" s ukrižovaným Ježišom Kristom, Pannou Máriou a sv. Jánom, apoštolom. V pozadí za krížom je obraz mesta Jeruzelma. V bočných častiach oltára sú sochy sv. Ondreja, apoštola a sv. Anny, matky Panny Márie. Pod nimi sú reliéfy - výjavy z utrpenia Ježiša Krista, zobrazujúce štyri tajomstvá bolestného svätého ruženca: 1. Ježiš sa krvou potil; 2. Ježiš bičovaný bol; 3. Ježiš tŕnim korunovaný bol; 4. Ježiš kríž niesol. Piate tajomstvo je ukrižovanie - Ježiš na kríži nad svätostánkom. Na vrchole štíta je imitácia obrazu tváre umučeného Krista nazvaný "Šatka sv. Veroniky". [5]
 

Dva bočné oltáre Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie pochádzajúce z roku 1905 boli v roku 1984 demontované. Ostali len spomínané sochy. [6]
 

Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické z čias okolo roku 1800. [7]
 

V interiéri sa nachádza aj obraz sv. Róchusa, ktorý bol do kostola premiestnený zo zaniknutej prícestnej cholerovej kaplnky. Na obraze je za svätcom zobrazené najstaršie výtvarné načrtnutie obce. [8]
 

Vitráž na okne predstavuje sv. Cyrila a Metoda. Autorom je maliar Mikuláša Klimčák. Mozaika bola venovaná kostolu na pamiatku púte hubovského súboru Liptov v roku 1969 do Ríma (výročie smrti sv. Cyrila). [9]
 

Krížová cesta bola inštalovaná v roku 1922. K jej vytvoreniu prispeli veriaci farnosti - imigranti odsťahovaní do USA. [10]
 

Pôvodný organ bol obstaraný farníkmi v roku 1823. V roku 1987 z príležitosti 200 ročného jubilea erigovania farnosti bol do kostola zakúpený a inštalovaný nový dvojmanuálový organ značky OPUS 81. [11]
 

Vo veži sú štyri zvony: 1. veľký zvon uliaty v roku 1936 Jánom Mračkom, 2. stredný zvon uliaty v roku 1921 vo zvonolejárni Rudolf Manoušek a spol., 3. malý zvon z roku 1906 uliaty vo firme Frigyes Seltenhofer fiai a 4. nedatovaný a nesignovaný umieráčik. [12]
 

Na vstupných dverách sa nachádza reliéf Obetovanie Izáka. Na jeho spodku je kľačiaci Izák so zopnutými rukami, napravo od neho je jeho otec Abrahám s mečom v ruke a naľavo od neho je oltár s ohniskom a zapáleným ohňom. Nad Abrahámom je anjel sediaci na oblakoch, ktorý ho drží za ruku s mečom, aby ho zadržal od obetovania syna. [13]
 

Zaujímavosťou je, že v 70. rokoch 20. storočia tu pribudlo oceľové točité schodisko, ktoré bolo premiestnené z Kultúrneho domu v Ružomberku. [14]
 

Vedľa kostola sa nachádza budova bývalej cirkevnej školy. [15]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Maľby Jozefa Hanulu z roku 1905 boli reštaurované v rokoch 1967 - 1968 a v roku 1993. [16]
 

Obnova kostola vo väčšom rozsahu sa uskutočnila koncom 20. storočia. V roku 1993 bol rekonštruovaný hlavný oltár, sochy a výmaľba kostola. Vydláždila sa svätyňa a časti po bočných oltároch, obnovila sa kazateľňa a krstiteľnica. Vymenili sa všetky dvere, starú spovedelnicu nahradila nová. V roku 1994 bola pristavená ku kostolu podľa projektov Ing. Vladimíra Húsku vstupná časť. [17]
 

Elektrický pohon zvonov na veži je z roku 1973. V roku 1995 boli na vežu inštalované vežové hodiny. [18]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 2616/0. [19]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 466.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 466.
[3] https://visit.ruzomberok.sk/kam-ist/sakralne-pamiatky/kostoly/kostol-povysenia-sv-kriza-v-hubovej/# (16.4.2023)
[4 - 6] www.farnosthubova.sk/kostoly/ (24.3.2018)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 466.
[8] https://visit.ruzomberok.sk/kam-ist/sakralne-pamiatky/kostoly/kostol-povysenia-sv-kriza-v-hubovej/# (16.4.2023)
[9 - 12] www.farnosthubova.sk/kostoly/ (24.3.2018)
[13 - 15] https://visit.ruzomberok.sk/kam-ist/sakralne-pamiatky/kostoly/kostol-povysenia-sv-kriza-v-hubovej/# (16.4.2023)
[16 - 18] www.farnosthubova.sk/kostoly/ (24.3.2018)
[19] www.pamiatky.sk (16.4.2023)
Bibliografia
www.obechubova.sk
GPS
49.116228, 19.184684
49°06'58.4"N 19°11'04.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk