Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hubová - súbor sýpok
Lokalita
obec Hubová, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Z pôvodných štyroch sýpok postavených v roku 1876 sa dodnes zachovali len dve. Architektonickým a hmotovým stvárnením dokumentujú typické hospodárske stavby ľudovej architektúry dolného Liptova. Zachovali si originálne konštrukcie, archaické detaily a tesársky spôsob spracovania. [1]
 

SÝPKA 1
 

Zrubový dvojpriestorový objekt z mäkkej guľatiny je postavený na vysokej kamennej podmurovke obdĺžnikového pôdorysu v orientácii sever – juh. Deliacu stenu začapovanú do pozdĺžnych stien zrubu tvorí guľatina vyplnená žrďovinou. Interiér má hlinenú podlahu a trámový strop s dvojitým doskovým záklopom. Krov je hambálkový z guľatinových krokiev s latovaním zo žrďoviny. Vstupy do sýpky sú na oboch štítových stranách. Dvere sú tesárske, zo širokých dosiek. Sýpka je podpivničená. Priestor pivnice je zaklenutý valenou klenbou, predelený murovanou priečkou na dve časti prístupné samostatnými vstupmi s pôvodnými debnenými dverami vo východnej stene. Sedlová strecha je pokrytá šindľom so štítmi s horizontálnym debnením, s podlomenicou. [2]
 

SÝPKA 2
 

Objekt stojí na kamennej podmurovke. Je zrubový, dvojpriestorový, s dvoma samostatnými vstupmi uprostred bočnej severovýchodnej fasády, s priečne debnenými doskovými dverami. Podlahu tvorí hlinená mazanina, strop je trámový so záklopom. Hambálkový krov nesie sedlovú, šindľom pokrytú strechu, ukončenú debnenými štítmi s podlomenicou. Sýpka je čiastočne podpivničená, so vstupom pod hlavnou fasádou, s pôvodnými doskovými dverami. Pivničný priestor je zaklenutý valenou klenbou. Je čiastočne omietnutý, s hlinenou podlahou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Z dôvodu dlhodobého nevyužívania a nedostatočnej údržby chátrajú. [4]
Prístup
Súbor sýpok sa nachádza na západnom okraji obce vo svahu pri hlavnej ceste. [5]
Poznámky
[1] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 162.
[2 - 5] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 162.
Bibliografia
www.obechubova.skwww.pamiatkynaslovensku.sk