Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hucín - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Hucín, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý bol zväčšený v roku 1640. Renovovali ho v roku 1750, 1830, 1848 a 1920. Jednolodie s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté lomenou valenou klenbou. Loď má rovný strop. V podveží je gotický lomený portál. Fasády sú hladké. Exteriér presbytéria má oporné piliere. [1] Veža je členená pilastrami a krytá ihlancovou strechou.
 

Kazateľnica je drevená z 19. storočia. V podveží je neskororenesančná kamenná náhrobná doska s dvojitým erbom a nápisom z roku 1681. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza bohoslužobný tanier z roku 1748 a krstovú súpravu z roku 1832. [2]
 

Okolo kostola je ohradný múr a v areáli sa nachádza skupina empírových liatinových náhrobkov z prvej polovice 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 466.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 466.
Bibliografia
www.obechucin.sk
GPS
48.565712, 20.298649
48°033'56.6"N 20°017'55.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk