Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hudcovce - Kostol sv. Terézie z Lisieux
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Húdcovce
Lokalita
obec Hudcovce, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1936 – 1940 v doznievajúcom secesnom chápaní gotizujúcich tvarov. Jednolodie s takmer štvorcovou loďou a polkruhovým zakončením presbytéria. Na západnom priečelí pred vežou je vstupná sieň s tromi gotizujúcimi bránami. Centrálu lode na vonkajšej úprave zdôrazňuje transeptálne zastrešenie, ktoré zakončujú lomené bočné štíty. Na bočných štítoch je veľké gotizujúce združené okno. Masív veže je členený úzkym pásom malých, nad sebou usporiadaných okien a zvukovou arkádou, ktorá má nízke stĺpiky a je komponovaná do veľkého lomeného štítu zo všetkých štyroch strán veže. [1]
 

Podľa iného zdroja sa kostol začal stavať už v roku 1934 na pozemku pána Majerníka a urbariátu. Staviteľom i projektantom bol pán Birtus z Michaloviec. V tom čase žilo v Hudcovciach asi 40 roľníckych rodín. [2]
 

Prevažná časť sakrálneho objektu je postavená z kučínskeho kameňa ktorý sa sem dovážal na vozoch. Na stavbe pracovali len občania z dediny. Vysviacka sa uskutočnila v roku 1938. Kostol v roku 1959 dostal majestátnu freskovú výzdobu. Nad oltárom je vyobrazená svätá Trojica. Kostol je zasvätený sv. Terézii z Lisieux a odpustová slávnosť sa koná prvú októbrovú nedeľu. Prvé misie redemptoristov východného obradu sa konali začiatkom roku 1950 o čom svedčí aj misijný kríž pri vchode do kostola. Je zaujímavosťou, že už od samého začiatku sa veriaci rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vyznania dohodli na spoločnom užívaní kostola, čo sa vykonáva aj v súčasnosti. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1991 bol kostol rekonštruovaný – strecha, fasáda, vnútorná maľba, postranné sochy. V roku 2007 boli vymenené vchodové dvere, kovové okná s farebnou vitrážou za drevené a bola zväčšená sakristia. V pravých bočných dverách pri vchode do kostola sa vybudovala kaplnka Božieho Milosrdenstva. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] Ide o projekčný variant kostola v Jabloni. GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 467.
[2 - 4] www.hudcovce.sk (16.5.2017)
Bibliografia
www.hudcovce.sk
GPS
48.907302, 21.788623
48°54'26.3"N 21°47'19.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk