Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Humenné - Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický murovaný kostol postavený v roku 1767. Obnovený bol v roku 1875 a po druhej svetovej vojne. Jednolodie s polygonálnym uzáverom presbytéria, dvoma bočnými kaplnkami, naznačujúcimi transept a s predstavanou vežou. K tomuto základnému pôvodnému jadru stavby v roku 1875 pristavali za presbytérium v hlavnej osi kostola sakristiu, po bokoch presbytéria ďalšie priestory a pri veži schodište a kaplnku. Priestor lode je zaklenutý valenou klenbou, nad bočnými kaplnkami sú malé kupoly. [1] Fasády sú hladké, členené štíhlymi polkruhovo zakončenými oknami. Veža členená nárožnými pilastrami je zakončená barokovou baňou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z čias okolo roku 1875 a zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 469.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 469.
Bibliografia
www.humenne.sk
GPS
48.939807, 21.916173
48°56'23.3"N 21°54'58.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk